Det drejer sig ikke om vi kan – men om vi vil.

Et gammelt ordsprog siger, at man kan, hvad man vil…

og der er en sandhed i at det er vores vilje der får os til at blive ved, at holde ud og nå et mål. Hvis der ingen vilje er, så er der ingen måde at nå målet. Der er eksempler på at mennesker ved livets afslutning holder ud fordi, de gerne vil have at en søn eller datter skal nå frem og så derefter roligt slipper livet.

Jesus siger til en syg: Vil du blive rask? Det synes mærkeligt – for hvem vil dog gerne forblive syg? Der kan være visse fordele ved at kunne undskylde sig med at jeg er jo syg, så derfor har jeg ikke ansvar.

Med den frie vilje følger ansvaret for, hvad jeg bruger den til. Jesus siger at enhver, som er villig til at gøre min Guds vilje, vil finde ud af om det, jeg siger, kommer fra Gud eller det bare er mine egne tanker.

Når vi vil gøre det rette kommer Guds hjælp til rent faktisk at kunne gøre det. For den forfulgte del af kirken har det en meget stor pris at dele evangeliet – og der følger også en meget stor nåde med til at kunne gøre det.

Befalingen af elske hinanden er ikke afhængig af om jeg kan – men om jeg vil. Den er frigjort fra følelsen om jeg har lyst eller om vedkommende har fortjent at blive elsket.

”Det er jo Gud selv, som giver jer lyst og styrke til at adlyde Ham og gøre Hans vilje” Fil.2:13

KH Lis