Stævnemøde

Efter Jesu korsfæstelse, død og begravelse møder vi nogle disciple, der er hårdt ramt. Deres forståelse af riget, som Jesus talte om, gik stadig på om, om romerne blev kastet ud af Israel. De havde hørt Jesus tale om ”at gå bort” og ”komme igen til jer” men de havde sandsynligvis ikke forstået, hvad betød eller indebar.

Det er en kvinde, der får lov at møde Jesus først – og kvinder bliver budbringere for beskeden, en engel giver: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«

Kvinders vidnesbyrd talte dengang ikke i retlig henseende – mon disciplene ville tro på kvindernes besked? Kvinderne var fyldte af glæde – og mon ikke Jesu ord om at ”komme igen til jer” begyndte at få ny betydning?

Senere, lige inden Jesus farer til himmels, læser vi:

”Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede”

Gennem hele biblen er budskabet: Kom, jeg vil mødes med dig. Skaberen søger til stadighed den skabte. Initiativet kommer fra himlen til dig og mig.

Det var sagt til Moses, at Herren ville mødes med præsten ved sonedækket:

”Der vil jeg mødes med dig”

Der var aftalt stævnemøde med den opstandne.

Jesus kalder i dag sine disciple til stævnemøde.

Lad os tage imod opfordringen og komme til stævnemøde med Jesus.

Med venlig hilsen, 
Lis Christensen