Gud er kanon

Kanon betyder rettesnor. Når min mand skulle mure en væg op, havde han altid en mure snor. Han var meget omhyggelig med trisse og snor. Hvorfor? For at resultatet skulle blive godt, at der ikke kom en skævvridning, at muren ikke ville revne og tage vand ind. At det så godt ud. At hans brødre ikke skulle kritisere ham…

På bibelens første blad står det ” Den hellige skrifts kanoniske bøger. Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

I vores livsvandring har vi også brug for en rettesnor, for ikke at ikke at gå skævt, at døje med forkerte tanke mønstre, at være præsentable, og være til gavn for vores næste.

”Den grund hvorpå jeg bygger” …er Kristus og hans død..(DDS)

I trosbekendelsen siger vi : Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen, vi tror på Jesus Guds søn…..

Jesus gik vejen selv. Han blev misforstået, MEN han var et tilløbsstykke for mange. Selv toldere, syndere, kvinder og børn. Han kunne sige, og være det, som der var brug for i sin samtid.

Er du et Guds barn så er altså brug for dig, som tror på Jesus, fordi du er en rettesnor i verden.

Jesus er Gud sendt i køds skikkelse. Og vi skal følge ham efter. Han er vores rettesnor i dag. Vi må hver dag rette ind og justere.

Du er kanon!

Ha en god uge derude.

Bøn og faste på PH d. 24-26. okt.

Forresten …..Har du for nyet dit abonnement til PH?