Et viskelæder.

Efter et sommerstævne i Guds nærvær er vi alle tilbage i hverdagen. Et come-back for flere venner af pottemagerens hus og nye ansigt var en opmuntring. Gode ord og sandheder fra Bibelen kom frem og prædiket ind i vores ånd. Det er så godt at blive opbygget på vores højhellige tro. Se hvor lifligt er det når brødre bor tilsammen Salme 133.1

I hebr. 13.1 …AT BRODERKÆRLIGHEDEN BLIVE VED…..

Og i job 1.4 Hans sønner havde for skik at holde gæstebud på omgang hos hverandre, og de indbød deres tre søstre til at spise og drikke sammen.

Altså måltidet og sammenkomsten er meget vigtigt ifm. Jesu ord til folket. Det er det også i dag. Jeg håber at dette også er sket på PH denne weekend. Lad os komme sammen som brødre og søstre og tale om livet og dele Guds ord med hinanden.

Mandag eftermiddag var vi på gaden i Aabenraa og jeg tog min guitar med og sad og sang gode gamle salmer og sange. Mine venner delte traktater ud.

Om aftenen var vi til bøn for Israel, Indien og Danmark. Under bønnen så jeg et viskelæder. Og det oplevede vi som et tegn på tilgivelse. At vi måtte bede om tilgivelse kirken og mennesker imellem.

Samtidig forstod vi også at det handler ikke om os, men om Gud. Vores retfærdighed må vi viske ud, og søge Guds retfærdighed.

På PH handler det hele om Jesus og vi må lægge os selv til side og tjene Hans sag.

Peter afsluttede stævnet med at tale om at se andre mennesker rejse sig og begynde at udvikle dit talent. Lad os være villige til at viske os selv ud for at andre kan rejse sig. Ved Guds nåde. Jesus gav sit liv for os, det samme må vi også gøre.

Ha en god uge derude.

Næste stævne er 10-12sept.