..og har Hans ord i tanker,,,,, både dag og nat……

Hvad tænker vi på dag og nat???

Hvad er vort omdrejningspunkt?

Hvilke valg tager jeg i dag, og fravælger noget andet.

Ethvert valg fører til et fravalg. Ja eller nej.

Vælg i dag hvem du vil tjene…siger Josva, til folket. Hvis ikke I synes om at tjene Herren , så kan I vende jer til afguderne, Men Josva holder ved ;at ham og sit hus vil tjene Herren.

Nogle gange må vi stille et ultimatum til mennesker. Hvad vil du? Vil du tjene Herren eller ikke???

Der må vælges side. Der er også brug for ledere som understeger at ”Jeg og mit hus , vi vil følge Herren”

Går du til højre, så går jeg til venstre….. 1. mosebog 13.

Abram og Lots hyrder var i strid med hinanden om at få føde nok til sin hjort , Abram fastholdt at der ikke måtte være strid imellem dem, og han gav Lot lov at vælge først. Abram var storhjertet og stolede på Herren ville velsigne ham. Og det kom også til at ske.

Salig den mand som ikke går efter gudløses råd , men som har lyst til Herrens lov både dag og nat, og som grunder over Hans ord…..han er som et træ der er plantet ved vandløb , og bærer sin frugt til rette tid.

Livet udgår fra lydighed og tæt følgeskab med Helligånden i vort liv. Omstændighederne bestemmer ikke over den mand, som har sin lyst i Herrens ord.

Lad os ikke lytte til de gudløses råd, men til Herrens råd , denne dag.

Ha en god uge derude.
Birgitte Nissen