Der er en forløser …

… , søn af Gud og frelser, han er Kristus, Han er værdig , ren og hellig…..

Lige afsluttet vores online lykkeskær bedegruppe, oplever jeg en lettelse ind i nogle tunge bønneemner. Jeg indledte i dag på mit klaver med koret: You are my God, You healed me, You are my God my healer, You said a word and healed my desease, You are my God my healer. ….

Det fantastiske fænomen som sker i et bønne møde , er at det som var tung, håbløst og frustrerende, det bliver forenklet og finder et håb midt i håbløsheden , der sker en lettelse. Jeg siger nogen gange til mig selv, Birgitte, husk du skal ikke selv drukne i andres nød. Men bær det frem i bøn sammen med de andre. Det gør en kæmpe forskel, og jeg kan slippe det , og lade det ligge, efter en bønnestund sammen med mine bønne kæmpere.

Et enkelt ord fra Helligånden, kan stille vores længsler. Der sker en dynamik når Guds folk beder i enhed. Her kan vi som de hellige i landet vende ting i den åndelige verden , som vil komme til syne nu, eller senere i den fysiske verden. Uden syner og åbenbaringer går Danmark til grunde. Kampen er ikke imod kød og blod , men imod ånds magter i himmelrummet.

Vi står alle i en åndelig kamp bevidst og ubevidst. Må vi straks tage åndens sværd frem, som er Guds ord, og kæmpe med det sværd, og ikke vores egen styrke. Vente på at Gud taler ved Helligånden, og sætter tingene på plads, fordi :
Han er vor forløser , søn af Gud og frelser , han er Kristus , ren og hellig….. 

Tak o far i himlen …….du gav din egen søn, og efterlod din ånd på jorden, lige til dit mål er nået. Amen.

Ha en god uge derude.
Bed gerne for vores outreach i Frederiksværk i næste uge og , for sommer stævnet.