Løn eller blot frelse?

1 Kor 3,15-16

Paulus fortæller her jøder og græker om at det findes løn oven i frelsen, eller ikke.

Hvad siger vi til det ?

Er det nok at jeg selv bliver frelst eller får jeg også en løn for min udholdenhed, og min indsats på grund af Guds nåde???? Vi kan bygge med guld sølv eller kostbare stene.   Eller med hø og strå, som kan brænde op meget hurtig. Men guld og sølv og kostbare stene er mere holdbare når det gælder ild. Vores fundament er Jesus Kristus. Og det er Ham det drejer sig om . hvor MEGET MÅ DET KOSTE  ????

Det er det store spørgsmål, altid. Tid er penge. Det kender vi i hverdagen og forretnings livet i dag. Jo hurtigere færdig jo billigere. 

Hvor meget tid må det tage for os at bygge Guds rige. ?

Hvor mange timer i ugen må du give afkald på, for at gøre Guds gerning i stedet for din egen ??

Det er et hjerte forhold til Jesus, og en overgivelse i en grad der bestemmer dette. Vi må vokse i Kristus. Han må blive større og jeg må blive mindre. Vores tid og penge er vigtige elementer i at kunne få løn oven i vores frelse. Vi må hver dag tage et valg om at tjene Jesus på en eller anden måde. Overgive os til Hans plan. Så vil vi få en løn.

Jesus kalder dig og mig til at følge Ham efter. Og bruge os i Hans tjeneste. Hvor er det fantastisk.

Hav en god uge derude.

Ses vi på Pinsestævnet ?