Bekymringer

Bekymringer kan fylde vore hjerter så meget at der ikke har plads til andet. De kan stjæle Ordet fra vore hjerter og forhindre frugten i vore liv. Jesus sammenligner bekymringer med tidsler, der kvæler de omgivende planter.

Det er ikke forkert at bekymre sig – det slipper vel ingen for – men Biblen viser os en måde at håndtere bekymringer på, så de ikke styrer vor liv.

Læg alle jeres bekymringer over på Ham, for Han har omsorg for jer…. 1. Pet. 5:7

Hvil i Herren, vent tålmodigt på at han griber ind…. Sl. 37:5

Vær ikke bekymrede for noget som helst. I skal i stedet bede til Gud om alle ting. Tal med Ham om alt, hvad I har brug for og glem ikke at takke Ham. Da vil I erfare, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil bevare jeres tanker og hjerter i tro på og tillid til Kristus Jesus….. Fil.4:6-7

En periode var der mange slags bekymringer i mit liv. Rent praktisk løftede jeg de enkelte personer og ting op i bøn  og jeg overgav dem bevidst til Gud. Det kunne jeg gøre adskillige gange om dagen.

I stedet for en tung byrde, kom en fred og overbevisning om, at også de ting, kendte min himmelske Far til – og ville tage sig af.

Vi kommer ikke udenom svære ting – men Gud viser en vej, så vi kan stå det igennem.

Han er med os alle dage – alle slags dage – indtil verden ende.

Mvh Lis Christensen