Indvi jer i dag til Herren, for i morgen vil jeg gøre store undere (Jos 3,5)

Denne besked fik jeg af min mand i dag, da han åbnede sin andagt. Han læste og jeg lyttede. Jeg fik den tanke, at ved en båd, et skibs indvielse , smadrer man vist nok en flaske dyrt champagne på siden af den, eller hvor det nu er og vi talte om hvordan vi som ægtepar kunne indvie os til Gud i dag.

Jeg tænkte på denne flaske som blev brudt . Altså må vi lade os bryde. Vælge at bryde sammen på en måde. At Guds kærlighed kan komme til. At vi indbyrdes må være en kanal for det levende vand.. At ”vores skib” kan sejle af sted, fordi noget blev brudt. At vores liv i dag bærer præg af Ham som blev brudt for os. At jeg brydes ned og overgiver min sag til Gud og lader Ham råde.

I Matt. 5 står der at; Salige er de fattige i ånden thi himmeriget er deres.

Lad os omvende os fra vor egen retfærdighed, og søge Hans rige først. Så skal alt andet gives i tilgift.

Hav en go uge derude.

Og husk at PH starter sommerstævne torsdag d. 1.AUG. INDTIL PÅ SØNDAG. Kom og vær med til det du kan, og lad os indvie os , for i morgen vil Herren gøre undere.