At være lærlinge

Menigheden er en forsamling af Disciple af Jesus Kristus. Dvs. lærlinge. Jesus udvalgte på sin tid her på jorden 12 af dem, som fulgte Ham tæt til at være sine disciple. At forlade sin egen vej og følge Ham tæt. Det koster sin egen karriere at følge Jesus tæt. Peter, Andreas, Jakob og Johannes, var de første til at forlade alt og følge Jesus efter. De blev ansat til at fiske mennesker , i stedet for fisk. De var vel evangelister.

I menigheden har Jesus sat nogle som er apostle/udsendinger(eks. Paulus). Han udvalgte hyrder, som skal vogte ”Fårene”, menigheden. Og lærer som kan undervise menigheden. Profeterne var også en del af menigheden. Nogen kalder det den 5-foldige tjeneste.

Jeg synes egentlig at det er et fint ”SET-UP” for en menighed. Må vi have menigheder der har de 5 tjenester, så at vi kan trives. Måske er Hyrden den mest synlige i menigheden i dag. Dog har jeg også besøgt menigheder, hvor evangelister eller lærer er mest synlige. Men uden åbenbaringer ved profeterne forvirres et folk. Må hyrden lytte til profetens ord.

Paulus talte meget i tunger, men han opmuntrer os til at tale profetisk. Lærerne er også vigtige for at opdrage os til efterfølgelse af Jesus. Vi kan ikke bare leve på må og få. Vi må lytte til vejledning ud fra ordet . Og så handle på det. Faktisk er det vigtigt at være i et tæt fællesskab omkring Ordet, bønnen og brøds brydelsen. Det er vigtige elementer i Guds menighed i dag. Vi kan ikke bare skære noget af Guds forordning væk. Vi skal som Hans menighed velsigne vores ledelse, og selv tjene med de talenter, som vi er blevet betroet. Grav dem ikke ned. Der er brug for dig.

Hav en velsignet uge.
Mvh Birgitte Nissen