En større forståelse …..Kun ved guddommelig magt…..

Apostlen Peter skriver: Jeg ønsker for jer , at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af Gud og vores Herre Jesus Kristus, og derved opleve en stadig større rigdom af nåde og fred……. Gud gav os ved sin guddommelige magt muligheden for at leve efter Hans vilje , ….

Verden vil gerne forstå alt. Især de unge studerende vil have videnskabelig bevis for alt. Teorier som kan give forståelse i den menneskelige hjerne …

Peter er ikke imod at vi gerne vil forstå alt…… Tvært i mod, så hepper han på os, for at vi skal forstå endnu mere af Guds rigdomme..

Wowwww,,,,,

Er det ikke det som vi i den grad mangler i vores hverdag igen og igen…..I vor familie, hvor vi ikke kan forstå alt, og vi behøver nåde og fred. På vores arbejdsplads,  når ting er uretfærdige….Nåde og fred…

MEN…..her kommer ressourcen/muligheden ind. Guds guddommelige magt er givet os ved bøn og  , at studere bibelen( verdens mest solgte bog),  som er hele verdens  rette snor.

At anerkende Gud som vor skaber, vores himmelske far, og Ham der ved bedst.

At anerkende at jeg i mig selv ikke kan forstå alt. Kun ved guddommelige magt som Gud har skænket os ved Helligåndens kraft og ved det kristne fællesskab.

Jesus viste sine disciple vejen da han gik her på jorden. Det samme skal vi som Hans disciple gøre i dag, mødes i Jesu navn og lære af Ham.

Kære ven derude, hvis du mangler en større forståelse , nåde og fred ……Så bliv her , stille for Gud den almægtige, som går langt over din og min forstand.

Og husk: Kun ved guddommelig magt, kan vi få en større forståelse, fred og nåde. Amen.

Ha en god uge derude

V. Birgitte Nissen