Salme 91

Den der sidder i den højestes skjul, har sin bolig i den almægtiges skygge. han kan sige til Herren : min tilflugt og min borg , min Gud, som jeg stoler på.

I denne tid læser vi disse vers jævnligt ved vort køkkenbord, hvorefter vi deler nadveren, min mand og jeg. Vi hørte nemlig et vidnesbyrd om, at det var godt at gøre i 30 dage, da der er nogen i vores familie, som ikke sidder i den almægtiges skygge, og kan sige at Herren er min borg.

Jesu blod sætter fri. I nadveren mindes vi om at Jesus blev brudt for os , at Hans blod randt for at vi skulle blive fri. Vi vælger at tro at det også gælder for vores familie. Derfor handler vi i tro på en særlig måde , fordi vi vil se at vor familie bliver sat fri fra bla. Oprør, Dette hørte vi om i søndags i kirken. At oprør er synd. At vende Gud ryggen og tro at sin egen retfærdighed er den bedste.

Det er en stor misforståelse.

Min mand og jeg vil i Åndens verden gerne nedbryde denne lænke. Vi proklamerer hver dag at Jesu blod sætter os og vore børn fri. Bekender med vores mund i enighed at det skal ske.

Allerede efter 3 dage var der nogle små ændringer kunne vi se. Hvad kan det ikke blive efter 30 dage.

Vi har besluttet at tage plads i den højestes skjul, ja sågar taget bolig der. Herren er vor borg, vi hjælpes af med at stole på, at Han redder os og vore børn.

Jeg vil gerne invitere dig til at gøre det samme. Blive enige om at bede og bekende frihed ved Jesu blod i din familie.

Ha en god uge derude.
Mvh Birgitte Nissen

Ps: Husk der er bøn og faste på PH d. 4-6 april. Og om lørdagen kl. 10 er der generalforsamling. Kom og vær med og hør godt nyt på vort bedehus PH.