Er vi opmærksomme på opgaven?

For tiden læser jeg i 4. Mosebog om Israels ørkenvandring og indtagelse af Kanaans land.

Folket får tydelig besked: ”Efter i er kommet over Jordanfloden og ind i Kannans land skal I jage folkene på flugt foran jer og ødelægge deres udskårne og støbte afgudsbilleder og offerhøjene, hvor de dyrker deres afguder. For jeg har givet jer landet og derfor skal I tage det i besiddelse og bosætt jer i det. (4. Mos. 33:51-53)

Vi taler i dag om Gudsriget, som er åndeligt og derfor skal ovenstående også forstås billedligt. Gud har allerede givet os alt med Kristus – og alligevel skal vi tage imod det.

Gud efterlyser et samarbejde, hvor vi rækker ud og begynder at handle på Hans ord.

Det kan gælde at dele evangeliet, at bede for syge, at give til andre i behov Ja, enhver opgave gud giver os.. Hver gang vi begynder en ret handling er resultatet ikke afhængig af vore evner men efter Guds formåen. Vi er på en eller anden startmotoren – energien og kraften til at fuldføre opgaven kommer fra Gud.

Det fyldte mig med glæde og igen måtte jeg tænke på det, der står i Galaterbrevet kapitel 6:9

”lad os ikke blive trætte af at gøre det rette, for det vil resultere i en rig høst, blot vi ikke giver op”.