2022…..

Hvad mon året bringer? Bliver det året, hvor Jesus kommer igen?

”Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har se ham fare op til himlen.” Ap.G. 1:11

Det løfte blev givet som en opmuntring til disciplene, der havde oplevet korsfæstelsen og opstandelsen – og nu var Jesus væk igen! Dog var det nu helt anderledes, for døden var overvundet ved opstandelsen.

De samledes i bøn og forventning om Helligåndens komme.

Vi har det samme løfte om, at han skal komme igen. Der sker meget ud over hele kloden, som allerede er beskrevet af Jesus i evangelierne, at det skal ske før hans komme. Det kan på samme tid virke skræmmende og opmuntrende.

Og vi skal ikke lade os skræmme men se frem til løftets opfyldelse. Der er behov for fornyelse af både kirke og klode. Lad os forvente at 2022 bliver et år, hvor mange kommer til tro og får et evighedshåb.

Lad os se hen til ham, som er troens banebryder og fuldender. Fortsættelsen lyder: ”for at I ikke skal blive modløse”.

Vi må samles til bøn i forventning om og se hen til ham og stråle af glæde. Glæden der kommer af at kende Jesus. Glæden som er uafhængig af omstændigheder og som ingen kan tage fra dig.Må Gud, som har tanker om fred og ikke om ulykke, fylde dig med forventning om, at han opfylder alle sine løfter.

Godt og velsignet nytår.
Mvh Lis Christensen