”Vær ikke bekymrede”

Det er nok lettere sagt end gjort og alt efter personlighed vil vi have større eller mindre tendens til bekymring.

Det er et gennemgående tema i Israels historie at de bekymrede sig: om der nu var mad – så kom der manna. Om der nu var vand, så strømmede vand af klippen. Om der nu var kød, så kom vagtler flyvende og dumpede ned til dem. Vi læser om at deres sandaler ikke blev slidste under ørkenvandringen.

Det kaldes ikke bekymring af GT’s forfattere, nej det var vantro. De manglede tillid til Guds person og tillagde Ham forkerte motiver.

I evangelierne siger Jesus: I skal ikke bekymre jer! Her gives et tydeligt billede på Guds almagt og vilje til at sørge for både blomster og fugle. Bekymringer stjæler vores fred og suger energien ud af os. Vi får er forkert billede af vores himmelske Far. Bekymring foregår i tankerne og sindet. 

Hvad er da løsningen når bekymringer trænger sig på?

”Vær ikke bekymrede for noget men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus! Fil.4:6-7

Når vi giver bekymringerne til Gud , så flytter vi fokus fra os selv, begrænsningerne og eget stræb til Ham som har overvundet verden, er almægtig og er vores sjæls hyrde og tilsynsmand. Det er en øvelse vi til stadighed må udføre for at blive bevaret i Guds fred; den som overgår al forstand.

Lis Christensen