Hvor har du din tillid?

For et par uger siden vidnede en ung iransk kvinde om sit fængselsophold. Kvinden var en del af undergrundskirken i Iran og var sammen med andre blevet fængslet, fordi de var kristne og læste bibelen.

Kvinden blev efter forhør nogen tids fængsling fortalt, at hun ville blive løsladt om 2 dage! Hvilket håb og en indfrielse af håbet bare om 2 dage.

De 2 dage kom og gik. Men ingen løsladelse, ingen forklaring. Kvinden, som havde holdt stand og ikke forrådt nogen af sine medkristne, faldt ned i et dybt mørke af fortvivlelse og sorg. Et stort råb rejste sig: Hvorfor Gud?

Det svar Helligånden gav var: Du har din tillid til et menneskes løfte! Det blev kvinden til omvendelse til at modtage selv fængselsophold af Guds hånd og forvente al sin hjælp fra Ham alene.

Har vi mere tillid til mennesker, ting, ejendom, pensionsopsparinger og bankkonti – end vi har til den levende Gud? Det er nemt at tjekke, om værdien stadig er til stede ved at tjekke konti i pensions- og sparekasse. Men hvem kender fremtiden og ved om det rækker til?

Det er nødvendigt at flytte opmærksomheden fra de jordiske ting og værdier til evigheden og de himmelske ting.

”Jeg er gået bort for at gøre en plads rede til jer”

”Hvor jeg er, skal også I være”

”Jeg vil aldrig slippe jer eller forlade jer”

”Jeg er med jer alle dage indtil verden ende”

”Jeres himmelske Far ved, at I trænger til alt dette”

Løfter, som er givet til at styrke tilliden og troen på Ham, der ikke kan svigte.

” Himmel og jord kan brænde, bjerge og hav få ende

men den, som tror, skal kende, løfterne rokkes ej ”