Tak for et godt pinse-stævne på PH!

Tak for en ild der brænder på det sted , fordi mennesker der kommer bærer ilden med sig. Vi er som et bål. Alle er et stykke brænde som Helligånden kan sætte ild i , når vi lægger os ned for Ham . Vi oplevede det som Paulus taler om : At når vi kommer sammen så har en en tungetale, en kan profetere , kundskabsord, visdom og en kan gøre vældige gerninger….Det oplever vi ske lidt af, når vi er sammen. Der er altså en forjættelse knyttet til at komme sammen i Jesu navn. Derfor er det ikke nok at være online med ”Vor Herre” der hjemme på kontoret. Det er en velsignelse ved at flytte sig hen til Guds folk. Og at Guds folk flytter sig ud ”i marken” derefter. Vi er alle fakler , nogen der går med ilden ud fra dette stævne. Vi koblede os sammen på Helligåndens netværk. Vi er blevet opdateret dette stævne. Og det skal vi jævnlig blive. Opdatering er nødvendigt. Lad os bøje os for Ham, og lade os tænde af Ham, Talsmanden, som kommer op ved siden af os, og vil minde os om alle ting. Jeg er fyldt op. Bare når jeg skriver denne andagt, så vidste jeg ikke helt hvad jeg skulle skrive. Men jeg oplever lige nu at Ånden minder mig om vort omdrejningspunkt denne pinse. Halleluja.

Vi kørte hjem og gik til vores lokale friluft gudstjeneste i Aabenraa. Præsten fremlagde pinsen som en forbundethed, mennesket til Guds Helligånd. De havde rejst en drage i snor for at illustrere at Ånden blæser og løfter os når vi er forbundet til Gud til Jesus. Når der ingen vind er vil vi falde ned. Sådan er det også for os. Helligåndens vind holder os oppe, det kan vi godt sige.

Vi synger det sådan:

Jeg vil løfte mine vinger som ørnen, jeg vil vente på den rette vind. Når den kommer vil jeg kaste mig ud, og lade vinden bære mig.

Ha en god uge derude.
Mvh Birgitte Nissen