Efter jeg nu har taget pynten af juletræet og bedt, råbt og proklameret Guds Herredømme ind i min familie , kan jeg nu samle mine tanker her sammen med dig, som lytter og læser min andagt i dag.

Salme 5. v. 1 Herre hør min bøn, lyt til mit dybe suk. Min konge og min Gud, hør mit råb om hjælp, for dig vil jeg klage min nød. Om morgenen løfter jeg min røst til dig. Jeg lægger min sag frem for dig og venter.

Pludselig mindede ånden mig om at vi må tage Guds ord, og proklamere det ind i vores liv lige nu. Ordet har magt, og jeg fægtede med det, her i min stue. Jeg følte jeg var ved at synke ned i fortvivlelse pga. en stor udfordring, men ånden kom mig til hjælp. Så imens jeg pillede pynt af juletræet , stod jeg og sagde Guds ord og proklamerede det højt med min mund og min ånd.

Ret hurtigt mærkede jeg at det lettede inde i mig , og jeg kunne begynde og takke. Halleluja.

Tænk at gribe åndens sværd som er Guds ord, og troens skjold, hvormed vi kan slukke alle den ondes gloende  pile.

Lad os huske det, i det nye år. Vi har Helligånden som minder os om det , når vi søger Gud i ordet, prædikener, bibelen, bøger, åndelige sange og det kristne fællesskab. Det er et  kæmpe våben, som vi har uanset vores tid her i Danmark lige nu. Bare to eller tre er forsamlet i Hans  navn , da er Jesus midt iblandt os til stede.

Amen.

Ha en god dag derude.