Dag 5 : Fuld af glæde!

Joh 15,11: ”Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.”

Dette var Jesus ønske for sine disciple – og dermed også for os! Han ønskede, at vi skulle være et folk, der var fyldt til bristepunktet med glæde. En glæde så stor, at den ikke kunne blive større. Han ønskede, at dette skulle være et af de vigtigste kendetegn for sit folk. Glæde! Når andre kom i berøring med dem, skulle det derfor være dette, som de kom til at opleve. Glæde!

Men desværre er det nok en af de sidste ting, som folk i verden vil omtale som et kendetegn ved kirken. I deres øjne er de kristne snarere nogen, der bremser og hindrer glæden, frem for et folk, der spreder og mangfoldiggør glæden. Desværre! Det er et af vores største mangler i kirken. Jesus forventede, at kirken skulle stråle af glæde og liv, fordi Gud selv var og er fuld af glæde og liv. De skulle altså ikke opfinde en ny glæde, men blot afspejle den glæde, som de selv havde erfaret fra Gud. Det var dybest set det, som Jesus gjorde igennem hele sit liv. Han mærkede selv sin fars enorme glæde og begejstring over sit liv (jf. Luk 3,22), og gav denne glæde og begejstring videre til alle, der kom i berøring med ham.

Bibelen siger en masse forskelligt om Guds glæde, fordi han ønsker, at vi skal blive smittet af den. Læs følgende vers igennem og overvej, hvordan du kan åbne dit hjerte for Guds glæde.

Sl 16,11: ”Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd.”

 

Sef 3,17: ”Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd som på festens dag.”

 

Luk 15,7: ”Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.”

Gud ønsker, at vi som Pottemagerens Hus skal afspejle hans fuldkomne glæde for verden. Bibelen gør det også tydeligt, at Ånden selv vil formidle denne glæde videre igennem os. Glæde er jo en af Åndens frugter (Gal 5,22). Den var også en af de vigtigste kendetegn, når Ånden kom over discplene (ApG 13,52).

BED derfor Helligånden om, at han må fylde Pottemagerens Hus og alle, som kommer dertil med glæde!