Dag 3 : Enhed

Joh 17,19-23: “Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. “

Vi drømmer om, at PH skal blive et udvalgt og salvet sted, hvor himmelen kommer nær og hvor Guds nærvær er mærkbart tilstede. Men hvis denne drøm skal blive til virkelighed, kan der ikke være splittelse og opdeling på stedet. Det er et område, hvor vi har brug for Guds indgreb og hjælp. Som mennesker kan vi måske skabe en form for enhed,  hvor vi accepterer hinanden og rummer hinanden i vores forskellighed, men Guds tanker om enhed er langt større end vores. Han ønsker, at vores enhed skal åbenbare den Treenige Guds fuldkomne enhed for verden. 

Altså ønsker Gud, at vores enhed skal være af en sådan karakter, at den afspejler den enhed, der er mellem Fader, Søn og Helligånd. Når verden ser denne himmelske enhed vil de forstå, at Jesus er udsendt af Faderen og at vi (de kristne) er elsket med den samme kærlighed, som Faderen har til sin Søn. Med andre ord er Guds enhed af en sådan art, at enheden afspejles i gensidig kærlighed – for ellers kunne den vise verden, at vi er elsket.

Guds enhed er altså ikke bare en enhed, hvor vi tolerer hinanden og undlader at sige, hvad der irriterer os ved hinanden. Det er en enhed, hvor enheden afspejles i inderlig kærlighed. En enhed, hvor vi fejrer hinanden og drømmer om at de andre skal blomstre. Det er en enhed, hvor kærligheden hersker med en sådan kraft, at andre mennesker vil se det og genkende Jesus og Faderens kærlighed igennem os. Wow! Giv os den enhed på PH Gud!

BØN: Vi beder om, at Gud må fylde vores hjerter med kærlighed, så vi kan elske, som han elsker.

BØN: “Lad alt, som hindrer denne enhed blive renset ud af os på PH. Lad al splid og opdeling og had og bitterhed blive renset i Åndens nådige flod, så vi i stedet må komme til at afspejle den Treenige Gud.