Dag 16 : Vi er aldrig alene!

Det kan godt være, at vi til tider føler os alene og forladt. Som om Gud er langt væk, og vi slet ikke kan forvente nogen hjælp fra ham. Men sådanne tanker står i skarp kontrast til Bibelens mange løfter fra Gud.

Bibelens Gud omtaler sig selv som Immanuel, “Gud med os”. Han er altid “med os”! Det ord, han erklærede til Josva, gælder os alle: “Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig!” (5 Mos 31,8). Ja, selv hvis en nybagt mor kunne glemme sit spædbarn, ville Gud alligevel ikke kunne glemme os (jf. Es 49,15).

Da Gud senere sendte sin søn til verden, var det den ultimative opfyldelse af Guds hjerte for os. Jesus blev kød og blod og tog bolig iblandt os. Han gav sit liv for at fjerne enhver ting, som ellers kunne holde os væk fra Gud, så der efter korset ikke længere eksisterer noget, som kan skille os fra Guds kærlighed. (Rom 8,39)

Kort før sin død gav Jesus et løfte til sine disciple. Han sagde: “Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.” (Joh 14,18) Her talte han om Helligånden, “som skal være hos jer til evig tid.” (Joh 14,26) Det er sandsynligvis også Ånden, som Jesus har i tankerne, når han senere erklærede: “Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” (Matt 28,20b).

Det er denne Helligånd, som nu bor i os. Han er ifølge Jesus en opgradering i forhold til det at vandre med Jesus. (Joh 16,7) Han vil altid være med os og han vil give os alt, hvad han har og er. Han vil hjælpe os på alle områder af livet.

“Vores bønner har kraft til at flytte bjerge, fordi Ånden står klar til at styrke os og fordi han er i stand til at flytte de bjerge, som hindrer os. Han ønsker at gøre bjergene til gangbare stier for os.”
~ frit efter Wesley L. Duewel

Lad os i dag bede bønner af velsignelse over Pottemagerens Hus, hvor vi inviterer Gud til at drage nær:

“Gud, vi velsigner Pottemagerens Hus til at være din ejendom, udvalgt og sat til side for dig. Lad din vilje ske på dette sted! Hjælp os til at drage nær til dig, så du kan drage helt nær til os (Jak 4,8).  Vi proklammerer, at du alene er vores Konge og det er dine tanker og planer, som skal blive til virkelighed på dette sted.”