Esajas bog 4. Det lutrede Zions herlighed under Herrens varetægt.

….Når Herren får aftvættet Zions døtres smuds og bortskyllet Jerusalems blodskyld fra dets midte, med doms og udrensnings ånd. …

Udrensning er nødvendig. Vi vasker os dagligt med vand og sæbe. Da føler vi os vel-til-pas og vi kan være i stue sammen med andre. Timelig og åndeligt må vi renses.

Zion er et sted i Jerusalem. Og det betyder også ” At stille sig på Guds side” I Esajas første kapitler er der dom over de gudløse i Israel. Den hellige Gud tåler ikke smuds, ulydighed, gudløshed. Dette straffes med død og forbandelse.

Gud tillader krig og nød herfor. Men der vil være en rest som ikke har tilsmudset sig, som har stillet sig på Guds side. Det skal kaldes hellig.

v.1 På hin dag bliver Herrens spire til pryd og ære, og landets frugt til stolthed og smykke for de undslupne i Israel.

v. 5 Da skaber Herren over hvert et sted på Zions bjerg og over dets festforsamlinger, en sky om dagen og en røg med luende ildskær om natten; thi overalt hvad herligt er, skal der være et dække og ly til skygge mod hede og til skærm og skjul mod skybrud og regn.

Min bøn for tiden er Omvendelse. At jeg og hele min familie må omvende sig fra sin egen vej.

Det er nødvendigt for at finde den rette vej og få Guds velsignelse på alle områder i sit liv. Det er også som en slags lutring. Det kan gøre ondt men det er nødvendigt. Lad os stille os på Herrens side, for at Gud kan velsigne os.

Ha en god uge derude.

Vi ses til bøn og faste d 18-20. nov.