Josua og Kaleb går en tur ind i det forjættede land

Det ser rigtig godt ud. Lækre frugter, store kæmper. Et land der flyder med mælk og honning.

Da de kommer hjem er der to valg. At give op og tænke at det er umuligt at indtage dette land. Eller også at beslutte sig for at sige, ” At dette land er vores, og så går vi efter det.

Sådan er det end i dag. At give op og leve med at fjenden tager det som er vores , eller at sige at det er ikke i orden, vi tar det tilbage, ved proklamation af Herrens ord og løfter.

I disse dage beder vi for mennesker med Corona smitte. Og vi må gøre det samme valg. Vælge håbløsheden eller , bede efter det som ordet siger os.

En af forbederne kom med ordet at; Herrens engle slår lejr om dem, som frygter Ham. Det er et godt ord , at proklamere ind over den syge.

Lad os frygte Gud, så vil Han slå lejr omkring os.

Vi gik i bøn og faste sammen ca 5 mennesker herfra mit fællesskab.

Vi må lære at bede og anråbe Gud i himlen. At tage Ham på sit ord. Jeg må lære mere om udholdende bøn sammen med andre troende, for sammen er vi stærke.

Guds vilje sker , når det folk som Hans navn er nævnet over, bøjer sig og ydmyger sig og beder Ham om nåde. Amen.

Hvad ser du efter? Det som er over din forstand,og er håbløst, eller siger du til din bror og søster , at vi må råbe til Gud sammen. Det giver en ny dimension. At bede bare to , i stedet for en. Og endnu bedre 5.

Lykkeskær bedehus er et sted hvor vi kalder på hinanden til bøn og anråbelse.

Ha en god uge derude
Mvh Birgitte Nissen