Dag 6: Helbredelse til folkeslagene!

Ez 47,12: ”På begge bredder af strømmen vokser alle slags frugttræer, hvis blade ikke visner, og hvis frugt ikke slipper op; de bærer nye frugter hver måned, for vandet til dem kommer fra helligdommen. Deres frugter tjener til føde, og deres blade til lægedom.”

Hele kapitel 47 i Ezekiels bog handler om Helligånden og den giver os faktisk et levende billede af, hvad det indebærer, at Ånden som en flod vil strømme ud af os (jf. Joh 7,37-39 og 1 Kor 6,19). Samtidigt giver kapitlet os et glimt af det liv, som Gud har til os, hvor det vigtigste i livet netop er at forfølge den flod, som strømmer ud af os. Ved at følge strømmen (Helligånden, som strømmer ud af os), så føres Ezekiel hen til en række forskellige velsignelser:

Hvor floden når frem …
• bliver vandet sundt (renset for bitterhed) v. 8
• kommer der et overnaturligt overflod af liv. v. 9-10
• vokser der frem træer, hvis frugter giver føde til folket og hvis blade giver lægedom. v. 12

Den flod, der beskrives her i Ez 47, omtales igen i Åbenbaringens bog, hvor Johannes beskriver det syn, han fik af himmelen. Der vil være en flod, som “vælder ud fra Guds og lammets trone” (Åb 22,1). Ved siden af floden står livets træ, “som bærer frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene.” (v. 2)

Det er meget interessant, at lægedommen ikke kommer direkte fra floden (Helligånden), men at den (Han) bevirker, at der vokser frem træer, hvis blade “tjener til lægedom for folkeslagene”. For lægedommen strømmer fra Helligånden, men det sker ikke alene ved Åndens tilstedeværelse. Han vil nemlig bruge træer (dvs. mennesker), der er plantet tæt ved floden (jf. Sl 1,3), til at bære helbredelsen ud til folkeslagene, igennem den vækst, som floden giver til træet.

Ved at bede Ånden om at strømme som en flod ud af alle folk fra Pottemagerens Hus (og fra selve stedet), så beder vi derved om, at Ånden vil gøre de ting ud fra Pottemagerens Hus, som Ezekiel 47 beskriver.
Vi beder om …
• At Ånden må gøre mennesker på Pottemagerens Hus sunde og rense dem for bitterhed.
• At Ånden må give Pottemagerens Hus et overnaturligt overflod af liv.
• At Ånden må tilbyde sin lægedom til alle mennesker – igennem de træer, som er plantet tæt ved floden. De træer, som henter deres liv og næring fra floden.