Vi ser Lykkeskær Bedehus, som et sted hvor mennesker beder dag og nat, lovpriser og er ind for den levende Gud på vegne af Danmark, Israel, Skandinavien, andre nationer og individuelle behov m.m. 

Vi ser Lykkeskær Bedehus som et nationalt samlingssted for bøn, hvor der dagligt bedes for kirken i Danmark, de forskellige kirkeretninger og tjenester, de kristne i landet, samt politikerne. Ligeledes har Israel en central plads i bønnesamlingerne.

Vi tror, at bøn og overgivelse til Gud baner vejen for åbenbaring, der igen medfører kreativitet og nytænkning. Bl.a. derfor drømmer vi om at styrke bønnen, således at vi på sigt har bøn alle ugens dage hele døgnet – 24/7.

Lykkeskær Bedehus skal være et sted, hvor mennesker kommer både for at modtage og give – bidrage til fællesskabet i overensstemmelse med bl.a. 1. Kor. 12,7 – 11 og 1. Kor. 14,26. Vi ønsker, at tjenester og nådegaver kommer i spil og vil gerne opmuntre de enkelte til at tage nye skridt med Gud.

På Lykkeskær Bedehus skal der altid være højt til loftet og plads til alle. Lykkeskær Bedehus skal være et fristed, hvor mennesker bliver styrket i troen, får ny energi, og visdom til at håndtere livets udfordringer. Opholdet på stedet her, skal føre til et ønske om at blive til glæde og velsignelse for deltagernes hjemmenighed.

Israel skal have en central placering på Lykkeskær Bedehus.

Husets gode fysiske rammer skal bruges til aktiviteter, der fremmer bøn og fælleskab for grupper og
menigheder.