Indkaldelse til Generalforsamling

Foreningen Vægterne, Lykkeskær Bedehus

LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 15.00

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse

Revideret årsregnskab og vedtægter ligger til gennemsyn på Lykkeskær Bedehus, Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted.

4. Behandling af indkomne forslag

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen via foreningens kasserer: Lis Christensen, Vodroffs Tværgade 4 1. TH, 1909 Frederiksberg C eller E-mail: lisc@watchman.dk senest 11. marts 2020.

Forslag til vedtægtsændring af § 1.

Der ændres fra ” Foreningens adresse er Holsted og dens adresse er formandens” til ”Foreningens hjemsted og adresse er Holsted”

5. Valg af bestyrelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Peter Tinggaard

Birgitte H. Nissen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Lis b. Chhristensen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt