Mandag d. 15 maj 

Andagt ved Lis Christensen

Ført ud af ørkenen med et formål
 
Ved afslutningen af sit liv ser Moses tilbage på vandringen med Israels folk.
”Husk på hvordan Herren i 40 år førte jer gennem ørkenen for at ydmyge jer og sætte jer på prøve for at se om I var villige til at adlyde ham” 5 Mos 8,2.
 
Her bruger en ældre oversættelse ”hvad der boede i dit hjerte”. Gud vidste godt, hvad deres hjerter bar på og var ikke overrasket – men folket behøvede at lære sin egen utilstrækkelighed at kende, så de kunne lære at sætte deres lid til Herren og ikke deres egen styrke og formåen.
 
Et andet sted siger Gud til folket igennem Moses i 5 Mos 8,16-18“Det var ham, som gav dig manna at spise i ørkenen, noget, dine fædre ikke havde kendt, for at ydmyge dig og for at sætte dig på prøve og derefter gøre vel mod dig. Sig ikke til dig selv: »Min egen kraft og min hånds styrke har skaffet mig hele denne rigdom.«  Husk på Herren din Gud; det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom, for han vil opretholde den pagt, han tilsvor dine fædre, som han gør i dag.”
 
Lad os bede for Israel, at der må komme en sand erkendelse af, at deres egen styrke ikke rækker til og at de på ny vil sætte deres lid til Herren. 
Husk, at det i første omgang var til Israel, at Gud sagde: “Ikke ved kraft, eller ved styrke, men ved min Ånd.”