Torsdag d. 11 maj 

Andagt ved Fribjørg Michaelsen

Bøn og faste for Israel
Esajas 62,6–7: “Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere; aldrig skal de tie, hverken dag eller nat. I, der påkalder Herren, und jer ikke ro,  og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem, og før han gør den til lovprisning på jorden.”
Der var to ting jeg lært af min far, at Israel er Guds udvalgte folk, og at vi skal bede for og velsigne dem, for så vil det gå os godt. Danskerne hjalp jøderne under anden verdens krig. Og Gud velsigner Danmark for det.

Vi har forsømt at forkynde om Israel i kirkerne og udbrede bibelens profetier om Israel og Jerusalem. ”Tilgiv os Jesus Kristus for det” Sæt Dit mærke Herre på mit/vores hjerte. Giv os dit hjerte for dit folk. 

Kraften i at bede Guds ord

Når vi forestår og er enig i, hvad Guds ord siger, vil bønnelivet blive forvandlet og beriget. For Guds Ord virker. Der ER kraft i det, og når vi bruger Guds ord i vores bønner vil den Guds kraft, som vi ser i Ordet, være tilstede i vores bønner.

    • Når vi beder Guds ord er vi i Guds vilje.
    • Guds vilje er som en mægtig flod.
    • Gud ord har en specifik retning
    • Vi kan ikke bøje Guds vilje.
    • Bøn handler ikke om os/ mig eller dig

”Guds vilje er som  en mægtig flod”, og vi kan billedlig talt tage en håndfuld eller en mundfuld af floden som er Guds vilje. Men vi kunne også hoppe ned i floden og lade den føre os hen til Guds fuldkomne vilje.
Amen