Onsdag d. 10 maj 

Andagt ved Erna Steg

Vi har et levende håb
Heb 11,2: “Tro er fast tillid til det vi håber, overbevisning om det vi ikke ser.”
Det begynder med tro, troen er Guds gave. Ved tro modtager vi Guds løfter, og uden tro er det umuligt at have Guds velbehag. Tak Gud for løfterne, Han har givet til os, og også specielt til Israel. Vi må bede om, at Israel og vi må se og tage imod med hjertets øjne og kende Jesus, (2 Kor 1,20) for alle Guds løfter har i Jesus fået deres ja, derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære. Tillid til alt det Gud har lagt i vore hjerter, ligesom alle trosheltene fra GT, som Hebræerbrevet nævner. Også i dag må der være troshelte i Israel, der har et levende håb.
 
Det er ved Helligåndens kraft, at vi og Israel bliver rige i håbet. (Rom 15,1“Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!”)
At sige: Jo, jeg håber, det vil ske, men jeg ved det jo ikke. Eller, jeg håber det bliver regnvejr i morgen. Der behøves ingen Helligåndens kraft at sige det.
Men det er ved Helligåndens kraft, at vi bliver rige i håbet, fordi det også er Gud, der giver os fast tillid til det, der håbes, overbevisning om det, vi ser med hjertets øjne, og ikke med det fysiske. Det er Guds løfte fra Rom.13,15 og Hebr.11,1.
Løfterne må ved troen forsegles i et levende håb.
 
Lad os derfor bede: 
  • At Gud må give troen på Jesus til jøderne.
  • At Guds trofasthed og hans løfter overfor jøderne må forstærke troen i vores hjerter. 
  • At vi “sammen med alle de hellige” må få styrke til at fatte, hvor stor Gud virkelig er (jf. Ef 3,18-19)