Fredag d. 26 maj 

Andagt ved Birgitte Nissen

Herren er de hjælpeløses hjælper

I mange år har vi hørt … nu bliver Israel udslettet … nu kommer der krig. Da Trump var præsident og flyttede ambassaden fra Tell Aviv til Jerusalem, blev det sagt igen – nu bliver der krig, men der blev ingen krig. Nu runger krigstrommerne igen om, at Iran er klar til at udslette Israel, men Gud har sagt, at Israel ikke skal udslettes og det er, hvad vi sætter vores tillid til. 

Gud er de hjælpeløses hjælper. Altid når Israel har været trængt ud i det yderste, har de råbt til Herren om hjælp og han har forbarmet sig over dem. Han er de hjælpeløses hjælper, så lad os bede om, at de kommer i den stilling igen.
Israel trænger til vores forbønner.

Lad os bede for landets beskyttelse. Bede om, at stadig flere og flere jøder finder Jesus som deres Messias og om en stærk udgydelse af Helligånden. Bede for de Jesus-troende jøder, at de med frimodighed og visdom må være hans vidner. Lad os bede – ikke ud fra hvad medierne rapporterer og EU m.fl. dikterer, men ud fra hvad ordet beskriver. 
”Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere; aldrig skal de tie, hverken dag eller nat. I der påkalder Herren, und jer ikke ro, og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem, og før han gør den til lovprisning på jorden.”

Det bliver ikke Iran, EU eller andre, der kommer til at føre Israel igennem til den lovede herlighed. Det bliver Abraham, Isak og Jakobs Gud – i Jesu navn. For han er den eneste der kan gøre det. 

Bed for Israel, Jerusalem, jøderne, regeringen og premiereminister Netanyahu, for IDF at de må være beskyttede mod angreb fra den skjulte fjende der er i landet.
Bed, om at jøderne i diasporaen kommer hjem nu.
Bed for de jøder der er vendt hjem, at de må blive integreret på bedste måde, til at klare livet i Israel.
Bed Helligånden inspirere dig til at bede bønner efter Fars hjerte.

Salme 124,1-6: ”Hvad hvis Herren ikke havde hjulpet os? Lad hele Israel svare.” hvis Herren ikke havde hjulpet os, da fjenderne gik til angreb, havde de slugt os med hud og hår, for de nærede et bundløst had. De ville have skyllet os fuldstændigt væk, som en flodbølge kom de imod os. Det brusende vand ville have revet os bort fra de levendes land.
Men lovet være Herren, han lod dem ikke udslette os. V. 8, det var Herren der kom os til hjælp, himlens og jordens Skaber.”