Mandag d. 8 maj 

Andagt ved Merci Nielsen

Dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud.

Ruth 1,16.
No’omi havde to svigerdøtre. De havde begge besluttet at følge med No’omi tilbage til Israel, efter at have mistet deres mænd. No’omi prøvede at overtale dem begge til at vende tilbage til deres land. Orpa kyssede så sin svigermor farvel og vendte hjem til sit barndomshjem. No’omi og hendes mand var flygtet til Moabs land på grund af hungersnød i Israel. Deres to sønner var blevet gift med moabitiske kvinder.

Hvorfor fastholdt Ruth at følge med No’omi?
1. Fordi hun ikke ville lade No’omi i stikken.
2. Fordi hun havde fået kærlighed til det jødiske folk.
3. Fordi hun troede på Israels Gud.

Dette kunne være et billede på en opdeling af kirken, hvor nogle forlader jøderne og lader dem i stikken, og hvor andre står sammen med dem i alt.
Hvis vi vil stå sammen med dem på samme måde som Ruth, vil vi blive en forening, der skaber den frugt, som Ruth og Boaz skabte sammen med Gud. De blev bedsteforældre til Kong David, og senere blev Messias født ud af denne slægt. Det vil betyde noget for en anden fødsel. Jødernes frelse, og Jesu andet komme.
Herre hjælp os at rette ind efter det du ønsker, og lægge vore egne ønsker ned for dig. 
Må vi være villige til at blive ydmyget som Ruth, for at du kan virkeliggøre din plan for jøderne.