Torsdag d. 25 maj 

Andagt ved Lis Christensen

Pagtsfolket

Herren udvalgte Abram og lovede ham at være far til et stort folk (1 Mos 12,1-3) og at alle verdens slægter skulle velsignes gennem ham. Herren sluttede derefter en pagt med Abram på den måde, som man sædvanligvis gjorde det på denne tid. (1 Mos 15) Offerdyrene blev delt i 2 halve og egentlig skulle de 2, der indgik pagt, begge gå mellem dyrene.
I realiteten gik Herren selv mellem dyrene og garanterede dermed pagten. Det var Herrens trofasthed der ville opfylde aftalen.

Herren lover at Abram vil få ”dette land” og Abram får samtidig et kig lang ind i fremtiden om trællekår i Ægypten.

Der står om Abram at han i alt ikke syndende, men troede Gud og det blev regnet ham til retfærdighed.
I dag har Herren holdt løftet og igen givet Israels folk, det udlovede land. Lad os i dag takke Gud for hans trofasthed mod pagten, og bede om, at jøderne må genopdage pagten og holde sig Herren af hele hjertet.