Tirsdag d. 23 maj 

Andagt ved Lis Christensen

Israel – et folk skabt ud af tro.

Abram får befalingen fra Herren. ”Rejs bort fra dit land, dine slægtninge og din fars hus og gå til det land jeg vil vise dig.” På trods af opvækst i Babylon kender Abram Herren og kan høre, hvad han siger.

Abram går uden at kende vejen, men alene på ”jeg vil vise dig”. Allerede der viser Abram en karakter af tillid. At gå – uden at vide hvorhen kræver en opmærksomhed på Herren, for det er jo ham, der kender vejen. Princippet er at stole på Herren af hele sit hjerte og ikke forlade sig på sin forstand – den rækker ikke til.

Heb 11,8-10: “I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen.  I tro slog han sig ned i det forjættede land som i et fremmed land og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte;  for han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud.” 

Lad os bede om at Israel vil stole på og lade sig lede af Herren og ikke stole på egen styrke og viden.