Mandag d. 22 maj 

Andagt ved Annie Birthe Matthes

Gud kalder vægtere til at stå på Jerusalems mure!

Ezek 22,30: Jeg søgte iblandt dem efter EN, der ville bygge en mur og stille sig i gabet for mit åsyn til værn for landet, at jeg ikke skulle ødelægge det; men jeg fandt ingen.”

Hører du Guds kald?

Es 62,1: For Zions skyld vil jeg ej tie, for Jerusalems skyld ej hvile, før dets ret rinder op som lys, som en luende fakkel dets frelse.”

Vil du indtage en plads som vægter?

Es 62,6-7: Jeg sætter vægtere på dine mure, Jerusalem; ingen sinde dag eller nat skal de tie. I som minder Herren, und jer ej ro og lad ham ikke i ro, får han bygger Jerusalem, før han får gjort Jerusalem til pris på jorden.”

Vægterens opgave:

Es 40,3: I ørkenen råber en røst: ”Ban Herren vej, jævn i det øde en højvej for vor Gud!”
Es 62,10: Drag ud gennem portene, drag ud ban folket vej, byg vej, byg vej, sank alle stenene af, rejs banner over folkeslagene!”
Es 57,14: “Og det lyder: ”Byg vej, byg vej og ban den, ryd forhindringer bort for mit folk!”

Bed for at dette globale bønnekald må være med til at give en åbenbaring og påmindelse til de kaldede vægtere i Kristi legeme. Der er en opgave og et ansvar, der ligger foran os. (ApG 3,19-21) før Jesus kan komme igen.
Tak Far, at vi må forstå dit hjertes længsel efter samarbejdspartnere i bøn.