Onsdag d. 17 maj 

Andagt ved Merci Nielsen

For en tid som denne

Esters bog 4,13-14: “Og Mordokaj svarede Ester ”Tænk ikke at du kan undslippe alle jøders skæbne her i kongens hus. For hvis du tier stille nu, vil der fra anden side komme fred og frelse for jøderne, men du og din fars hus vil bukke under. Og hvem ved, om det ikke var for en tid som denne, du er kommet til ære og værdighed?”

Det er blevet så levende for mig, at vi som kirke ikke er bevidste om vores jødiske rødder, ligesom Ester skulle mindes om dem, da hun var blevet dronning i en anden kultur. Hvis vi oprigtigt vil bede for jøderne, må vi vedkende os, at vi er podet ind på oliventræet, og at bruden består af de Messianske jøder og de kristne i hele verden.

Som Ester måtte gennem en rensende og genoprettende behandling for at blive klar til at se sig selv som kongens brud, sådan gennemgår både de messianske jøder og kirken i dag en renselse og genoprettelse, som bringer dem sammen til et legeme. Dette legeme er den brud, som skal fremstilles for Messias, når han kommer igen.

I en tid som denne, kalder Gud os derfor til at forene os med resten af Jesu brud, ligesom Ester måtte vedkende sig sin herkomst, for at kunne redde sin familie. Vi bliver derved til en herliggjort brud, der hersker og regerer sammen med Kongen (Messias), og går i forbøn for jøderne, når de er i vanskeligheder.

Ester blev villig til at gå i bøn og faste, og risikere sit liv for sin familie. Hjælp os Herre til at have samme hjerte for resten af din brud.