Tirsdag d. 16 maj 

Andagt ved Ella Olesen

Bøn for den unge generation

Gud, vi beder om, at Israels unge generation må høre ordet om deres Messias, og blive sultne efter mere
At de må opleve dig som … 
Jehova Rohi – Herren deres hyrde – Salme 32,1
Jehova Shammah – Herren er nær – Ezek 48,35
El Roi – Gud den mægtige som ser dem – 1 Mos 16,13
Imanu-El – at Gud er med dem.

Om beskyttelse af de kristne kvinder og mænd, som er i IDF, at står fast på deres tro,
så de kan være lys og salt for deres kammerater.
Kald til unger jøder som endnu bor rundt om på jorden, at de rejser hjem til Israel, og at de bliver der.
Herre, gør børn og unge sultne efter dit ord.
Herre, giv visdom til alle børne og ungdoms medarbejder i de messianske og kristne arabiske kirker.
Visdom til alle der arbejder med børn og unge med traumer.

Ud fra Malakias 4,6 beder vi, at Gud må vende fædres ( og mødres ) hjerte til børnenes, så de bliver forsonet.
Luk 1,16a-17: “Mange af Israels folk vil vende om fra deres ondskab og søge Herren, deres Gud, når de hører ham tale. Han vil hjælpe forældre til at blive forsonet med deres børn og hjælpe de ulydige til at forstå visdommen i at gøre Guds vilje. Han vil gøre folket parat til at møde Herren.”