BØNNER OM OMVENDELSE FRA SYND

Jos 7,1: “I troløshed forgreb israelitterne sig på det, der var lagt band på. Akan, søn af Karmi, søn af Zabdi, søn af Zera fra Judas stamme, tog noget af det, der var lagt band på. Da flammede Herrens vrede op mod israelitterne.”

1 Sam 12,9-11: “Men de glemte Herren deres Gud, og han gav dem i hænderne på Hasors hærfører Sisera, på filistrene og på Moabs konge, som gik til angreb på dem. Da råbte de til Herren: Vi har syndet, for vi har svigtet Herren og dyrket Ba’alerne og Astarterne. Red os nu fra vores fjender, så vil vi dyrke dig. Herren sendte Jerubba’al, Bedan, Jefta og Samuel og reddede jer fra jeres fjender på alle sider, så I kunne bo i tryghed.”

1 Sam 12,14-15: “Hvis I frygter Herren og tjener ham, hvis I adlyder ham og ikke trodser hans befaling, og hvis både I og den konge, der regerer over jer, følger Herren jeres Gud, er det godt. Men hvis I ikke adlyder Herren, men trodser hans befaling, så skal Herrens hånd ramme jer og jeres konge.”

Dan 9,4: “Jeg bad til Herren min Gud og bekendte: »Ak Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger!”

Dan 9,16: “Herre, du, som før har øvet retfærdige gerninger, lad nu din vrede og harme vende sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg. For på grund af vore synder og vore fædres skyld er Jerusalem og dit folk til spot for vores omgivelser.”

Dan 9,19: “Herre, hør! Herre, tilgiv! Herre, lyt og grib ind uden tøven! Gør det for din egen skyld, min Gud! For dit navn er udråbt over din by og dit folk.”

Amos 3,1-2: “Hør det ord, som Herren taler mod jer, israelitter, mod hele den slægt, som jeg førte op fra Egypten: Kun jer kendes jeg ved blandt alle jordens folk, derfor straffer jeg jer for alle jeres synder.”

Rom 10,1-3: “Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.”