Torsdag d. 18 maj 

Andagt ved Lis Christensen

Israel – ville ikke være anderledes

1 Sam 8,5b ”[Israels ældste sagde til Samuel:] “Sæt dog en konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk.”

1 Sam 8,7-9: “Herren svarede: »Alt, hvad folket forlanger af dig, skal du føje dem i. Det er jo ikke dig, de forkaster; men de forkaster mig som deres konge. Nu gør de mod dig, nøjagtig som de har gjort mod mig; fra den dag jeg førte dem op fra Egypten til i dag, har de svigtet mig og dyrket andre guder. Føj dem kun, men advar dem først indtrængende om de rettigheder, den konge får, som skal regere over dem.«”

Herrens tanke var at Israels folk skulle være anderledes end andre folk, på den måde at Herren var dets eneste fører.
De skulle ikke lede sig selv, men være ledt af Herren. På den måde ville de være anskuelighedsundervisning for andre folk. De skulle genspejle Guds karakter og være et eksempel til efterfølgelse. Det var den kaldelse, de forkastede ved at kræve en konge, som andre folk. De forkastede Herren. De forkastede Herrens gode planer med dem – og de høstede, som de havde sået ved at få Saul til konge.

Lad os bede om at Israel vil genkende deres sande Konge og Messias, Jesus, og byde ham velkommen.