VELSIGNELSER AT PROKLAMERE OVER ISRAEL

4 Mos 6,22-27: “Herren talte til Moses og sagde: Sig til Aron og hans sønner: Sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem.”

Tak for dit løfte om at velsigne Israel, hver gang denne velsignelse udtales over dem. Far. Vi proklamerer denne velsignelse og stoler på, at du vil velsigne dem på enhver måde de har brug for, for at blive velsignet. Vi proklamerer fred over dit folk og dit land. Må de åbne deres hjerter for Fredsfyrsten, Jesus Kristus, og anerkende ham som deres Messias og Herre. Smelt deres hjerter med din nåde og kærlighed, og må de vide, at du alene er grunden til, at de overlever som et land og et folk. Vend de sekulære israeleres hjerter til dig, og må de anerkende dig i deres daglige liv.

4 Mos 24,9: “Velsignet de, der velsigner dig, forbandet de, der forbander dig!”

Vi velsigner Israel, Herre, og takker dig for, at vi modtager en velsignelse til gengæld. Må vi velsigne Israel vigtigst af alt med vores bønner, for det er vores bønner, der minder dig om alle de løfter, du har talt over dem, fra dengang du talte til Abraham, Isak og Jakob. Vi velsigner Israel med åndelig indsigt og forståelse for igen at åbne deres øjne for at se Jesus i Toraen, så de kan vende sig til ham og anerkende ham som deres Messias.

5 Mos 8,18: “Husk på Herren din Gud; det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom, for han vil opretholde den pagt, han tilsvor dine fædre, som han gør i dag.”

Herre, tak for, at jøderne har så stor en erfaring med at være så gode til forretning og at skabe rigdom. Tak, at de fleste af de rigeste mennesker i verden er jøder, de fleste af de berømte mennesker i verden er jøder, de fleste af de store opfindere er jøder, og jøderne har bidraget så meget til vores verden. Herre vi beder til, at de privat og offentligt vil anerkende, at Du er kilden til deres intelligens, deres evner med forretninger og deres fantastiske præstationer i denne verden. Vi beder til, at de vil være ydmyge nok til at give dig æren for deres præstationer, fordi du lover i dette ord, at når de gør dette, vil du oprette din pagt, som du sværder til deres forfædre.

Salme 102,14-19: “Du vil rejse dig og være barmhjertig mod Zion, for det er tid at vise nåde, ja, tiden er kommet. Dine tjenere elsker Zions sten og ynkes over dens
ruindynger. Folkene skal frygte Herrens navn, alle jordens konger skal frygte din herlighed. For Herren genopbygger Zion, han viser sig i sin herlighed. Han vender sig til de nøgnes bøn, han afviser ikke deres bøn. Det skal skrives ned til den kommende slægt, det folk, der skabes, skal lovprise Herren.”

Tak, Herre, du vil opstå og forbarme dig over Zion. Du har bygget, bygger og vil bygge Zion op i overensstemmelse med dit ord, uanset hvordan situationen og omstændighederne ser ud. Du vil tage hensyn til vores bønner og ikke foragte dem, fordi du er en bønnesvarende Gud, når vi beder efter dit ord. Vi proklamerer, at fremtidige generationer vil prise Dig på grund af svarene på vores bønner om at forbarme sig over Zion og bygge hende op, i Jesu Navn.