Diverse aflysninger

Som resten af landet følger vi Corona situationen og vi følger regeringens nye love og regler. Det betyder desværre, at vi ikke kan holde et stævne eller noget større møde på Pottemagerens hus, før vi er kommet om på den anden side af sommerferien.

En af de ting, som vi også har været nødt til at rykke er vores årsmøde, som ellers skulle være holdt d. 24 april. Vi vil dog lægge vores reviderede årsregnskab, samt formandens beretning op på vores hjemmeside senest d. 24 april (er på hjemmesiden nu – se links efter dette afsnit), så vores bagland og andre interesserede kan få nogle af de info, som de ville have fået ved et årsmøde. Når vi igen kan mødes på PH, vil vi lave en slags årsmøde, hvor bestyrelsen og stedets lederpar kan dele en del tanker og få nogle praktiske tilbagemeldinger og råd fra vores bagland.

Formandens beretning for 2019

Årsregnskab for 2019 

Men selv om det er trist, at vi ikke kan mødes, bør vi dog glæde os over, at denne tids rystelser har medført, at der bliver bedt rigtig meget i vores nation. Der er opstået en lang række bønnetiltag, hvor man kan deltage på forskellige måder via facebook eller på anden vis. Som bønnehus vil vi opfordre vores bagland til at finde en online gruppe (eller flere), som du kan engagere dig i, hvor du kan bede for Danmark sammen med andre forbedere.

Så lad os ikke blive lammet af denne situation! Du har fået ekstra tid til at bede og søge Guds ansigt, hvilket der er rigtig mange kristne, der gør. Igennem denne krise renser Gud sin kirke ved at lukke alt ned, som var blevet religiøst og fyldt med vaner uden åndelig gennemslagskraft, så han kunne genstarte kirken ud fra sig selv, bygget på det eneste sande og urokkelige fundament. JESUS!!!!! Samtidigt er landet blevet rystet, og det har medført, at mange danskere er blevet vakt til at søge efter åndelige svar og efter noget, som står fast – selv gennem sådanne rystelser. Derfor skal vi ikke bare overleve denne tid, som om det kun er noget skidt. Vi er tættere på vækkelse end Danmark har været i mange årtier, og Gud er ved at oprejse en hær af forbedere, som han kan gøre store ting igennem i de kommende år.

På vegne af bestyrelsen,

Peter Tinggaard