PROKLAMATIONER OM ISRAELS GENOPRETTELSE

Es 11,12: “Han rejser et banner for folkene, han samler Israels fordrevne og bringer
Judas spredte tilbage fra de fire verdenshjørner.”

Es 30,19: “Du folk på Zion, der bor i Jerusalem, græd ikke! Han viser dig nåde, når du råber til ham; når han hører det, svarer han dig.”

Jer 31,10: “Jeg vender Judas og Israels skæbne, jeg genrejser dem som tidligere.
Jeg renser dem for al den skyld, de pådrog sig, da de syndede imod mig, og jeg tilgiver dem alle de synder, de begik imod mig, da de brød med mig.”

Trofaste Fader, Du spredte Israel på grund af deres åndelige utroskab, men nu er det tidspunkt, hvor Du samler dem tilbage til deres land og også til Dig selv. Du har været en trofast hyrde for Israel gennem tiderne, på trods af deres utroskab mod dig. Når de er utro, fortsætter du med at være trofast. Må de se dit hjerte og vende tilbage til dig i et ægte, levende forhold gennem din søn, Jesus.

Jer 33,7-8: Jeg vender Judas og Israels skæbne, jeg genrejser dem som tidligere. Jeg renser dem for al den skyld, de pådrog sig, da de syndede imod mig, og jeg tilgiver dem alle de synder, de begik imod mig, da de brød med mig.”

Ezek 36,23-27: “Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møgguder; jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud.”

Tak for dit løfte om at genoprette Israel, ikke kun til dit land, men også til dig selv i det rette forhold til dig gennem din søn, Jesus Kristus. Bring Israel til omvendelse fra at vanhellige dit navn blandt nationerne, O Herre, og bring hende på knæ i sand forvandling ved at vende sig til dig. Tak, Herre, for at du vil give dit folk et nyt hjerte, og ved din Ånd vil du få dem til at vandre på dine veje endnu en gang. Tak for, at de vil blive lydige mod dit ord og bringe dit navn til ære igen. Herre vi beder til, at Du vil udgyde Din Ånd over folket og vende deres hjerter til Din Søn, så de vil anerkende dem som deres Herre og Frelser.

Ezek 39,27-29: “Når jeg lader dem vende tilbage fra folkene og samler dem fra deres fjenders lande, vil jeg vise min hellighed på dem for øjnene af de mange folkeslag. Så skal de forstå, at jeg er Herren deres Gud, når jeg efter at have ført dem bort til folkene samler dem i deres land uden at efterlade nogen af dem derude. Jeg vil aldrig mere skjule mit ansigt for dem, for jeg udgyder min ånd over Israels hus, siger Gud Herren.”

Amos 9,14-15: “Jeg vender mit folk Israels skæbne, de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem, de skal plante vingårde og drikke vinen, de skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud.”

Sef 3,19-20: “Ja, til den tid gør jeg sådan med alle dine undertrykkere. Men jeg frelser de halte og samler de bortkomne; jeg gør dem til lovsang og berømmelse
over hele jorden, når jeg vender deres skæbne. Til den tid vil jeg føre jer hjem, og til den tid vil jeg samle jer. For jeg gør jer til berømmelse og lovsang blandt alle jordens folk, når jeg vender jeres skæbne for øjnene af jer, siger Herren.”

Zak 8,1-8: “Dette siger Hærskarers Herre: Jeg brænder af stor nidkærhed for Zion,
og jeg brænder af stor vrede for dets skyld. Dette siger Herren: Jeg vender tilbage til Zion og tager bolig i Jerusalem. Da skal Jerusalem kaldes den trofaste by og Hærskarers Herres bjerg kaldes det hellige bjerg. Dette siger Hærskarers Herre: På ny skal gamle mænd og kvinder sidde på Jerusalems torve hver med sin stok i hånden, fordi de er gamle. Byens torve skal fyldes af drenge og piger, der danser på torvene. Dette siger Hærskarers Herre: Fordi dette folks rest i de dage finder det umuligt, skulle jeg så også finde det umuligt? siger Hærskarers Herre. Dette siger Hærskarers Herre: Jeg frelser mit folk fra Østens land og fra Vestens land, og jeg bringer dem hjem, så de kan bo i Jerusalem. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud i troskab og retfærdighed.”

Zak 12: “Dette siger Herren, som spændte himlen ud og grundlagde jorden, og som
dannede menneskets ånd i dets indre: Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen. På den dag, siger Herren, slår jeg alle hestene med vanvid og rytterne med sindssyge. Jeg vil rette mit blik mod Judas hus, men alle folkenes heste slår jeg med blindhed. Da skal Judas slægter tænke: »Jerusalems indbyggere får deres styrke fra Hærskarers Herre, deres Gud.« På den dag gør jeg Judas slægter til et ildbækken i træstykker og til en flammende fakkel i neg. De skal fortære alle de omboende folk til højre og venstre; men Jerusalem skal blive liggende, hvor den ligger, i Jerusalem. Først vil Herren frelse Judas telte; Davids hus’ herlighed og Jerusalems indbyggeres herlighed må ikke blive større end Judas. På den dag beskytter Herren Jerusalems indbyggere, og de, der snubler, skal på den dag være som David, og Davids
hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem; men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham, de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte. På den dag skal klagen i Jerusalem blive lige så stor som klagen over Hadad-Rimmon i Megiddos dal. Landet skal klage, hver slægt for sig: Davidslægten for sig, og dens kvinder for sig; Natanslægten for sig, og dens kvinder for sig; Levislægten for sig, og dens kvinder for sig; Shim’islægten for sig, og dens kvinder for sig; alle de øvrige slægter, hver slægt for sig, og deres kvinder for sig.”

2 Kor 3,14: “Dog forhærdedes deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det
samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus.”

Herre, vær sød at blødgøre og åbne deres hjerter for at komme til Kristus, så sløret bliver taget væk. Vi ved, at der ikke er nogen anden måde, hvorpå de kan komme til Dig, medmindre de kommer gennem Din Søn Jesus, som deres Frelser og Herre.