Onsdag d. 24 maj 

Andagt ved Annie Birthe Matthes

Vores bibelske mandat

I Guds ord finder vi vejledning til nogle af de opgaver, som Gud har lagt hen til os, som sine børn:
Mk 11,17: “Står der ikke skrevet at mit hus, skal være et bedehus for alle folkene.” (Es 56,7b; Luk 19,46 og Matt 21,13)

En gruppe unge indfødte israeler har dannet en gruppe af 7 personer med navnet Solu. Deres fundament og første prioritet i deres tjeneste er at give sig selv helhjertet til Yeshua (Jesus), som en stemme i ørkenen for at forberede en vej for Herren og hans tilbagekomst. (Es.40.3.)

De ønsker at være en kilde til hjælp for den unge opvoksende generation til at finde ind i en livsstil af tilbedelse, bøn og faste. De ønsker også at hjælpe Kristi legeme til at vokse i deres identitet som et bedehus.

Mere information om gruppen: Soluisrael.org

Shilo Ben Hod har bedt om forbøn:
– for deres tourné i USA fra den 06.-15. maj. Hvor de tjener bl.a. med lovsang på hebræisk og engelsk.
– for deres tjeneste i menigheder i Israel og i andre nationer, at være til at skabe en åndelig tørst og sult efter Gud, opmuntre til en livsstil af hellighed, at formidle frimodighed til at gøre en forskel.