Søndag d. 21 maj 

Andagt ved Lis Christensen

Israel – drog ud fra Babylon

1 Mos 11,31: “Så tog Tera sin søn Abram, sin sønnesøn Lot, der var søn af Haran, og sin svigerdatter Saraj, sin søn Abrams kone, og sammen forlod de Ur i Kaldæa for at drage til Kana’ans land. De kom til Karan, hvor de slog sig ned.”

Tera levede i Ur i Babylon, men rejste med sønnen Abram, svigerdatteren Sarah og barnebarnet mod Kanaans land. Da han kom til Karan gjorde de hold – og han slog sig ned der. Bibelen fortæller intet om, hvorfor Tara brød op fra Ur. Var det et ubehag ved levevisen i Babylon? Var det en længsel efter noget oprindeligt? Vi ved det ikke.

Tera gjorde holdt – det havde de sikkert gjort mange gange undervejs – men denne gang ”slog han sig ned”. Igen ved vi ikke hvorfor – men måske var synet af Kanaans land blegnet og visionen havde mistet sin kraft?

Tera nåede ikke til Kanaan.

Lad os bede om at Israel ikke på miste synet af værdien af det Kanaans land, de i dag bor i og indgå usunde kompromisser.