Lørdag d. 20 maj 

Andagt ved Annie Birthe Matthes

One for Israel – Sharing Messiah in Israel 
(En for Israel – At dele budskabet om Jesus i Israel)

”One for Israel” er et initiativ af indfødte Israeler, jøder og arabere, der proklamerer Jesu frelse til Israel. (Ef 2,13-19) Gud har skabt en helt ny menneskehed ved Jesu død på korset. Som tjeneste er deres målsætning at jødiske og arabiske troende varetager Missionsbefalingen at nå deres land og nation med Evangeliet. De ser deres kaldelse til at udruste troende i Israel og rundt om i verden ved hjælp af deres udadvendte medietjeneste. Samtidig at træne og udruste lokale tjenester i Israel igennem deres Bibelskole og discipelskabs programmer.

I deres Bønnevejledninger på ”One for Israel” findes en meget udførlig indsigt med strategiske bønnepunkter, når man ønsker at bede for Israel og evt. også at blive inspireret til at starte et bønneinitiativ med forbøn for Israel. I deres mange online interviews med jøder, der ønsker at udleve deres nyfundne tro på Messias, berettes om en dyb konflikt med mange af deres familier. Familier, der vender dem ryggen, oplever dem som forrædere, ja værre end Hitler, for de dræber den jødiske sjæl. Minder om hvordan kristendommen banede vej for netop Hitler og Holocaust. Mennesker der tror, at det nye testamente er en bog om, hvordan man dræber jøder. Når deres ikke troende familier tænker på kristne, er der begreber som pogromer, korsriddere, inkvisitioner, der kan dukke op.

Der er så megen smerte i den jødiske folkesjæl forårsaget igennem kristen religion.
Derfor opmuntres vi til at bede:
– Om helbredelse af og genoprettelse fra fortidens oplevelser med den kristne kirke.
– At vi som kirke forstår vores ansvar at bringe det sande evangelie om deres Messias tilbage til det jødiske folk.

Her er deres hjemmeside, hvis du vil vide mere om dem: https://www.oneforisrael.org/