Næste stævne – 12-14 januar – FÆLLESSKAB

Tusind tak til alle, som deltog i vores sidste stævne, hvor emnet var sundhed.

Vi optog tre af møderne, og det blev noget virkelig god, solid og praktisk undervisning, som kunne blive til stor hjælp for landets kirker, hvis de blev set … I kan finde alle vores videoer på youtube gennem vores youtube kanal: 
https://www.youtube.com/@lykkeskrbedehus7433

Husk, at vi i denne tid har sat fokus på vores medlemssituation, hvor vi har brug for en del flere medlemmer for at komme over de 300. Vi har klargjort en side, der både fortæller, hvorfor dette er vigtigt for os, og samtidigt gør det så nemt som muligt at blive medlem:
https://lykkeskaer.dk/bliv-medlem

Næste gang bliver stævnet om fællesskab med særligt fokus på at praktisere det. Der vil selvfølgelig være lidt undervisning, men vores primære mål med det kommende stævne er at dyrke og fremme fællesskabet på stedet. 

Her er nogle vers, der taler om fællesskab:

ApG 2,42-47: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet  priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.”

 

1 Joh 1,7: ”Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.”

 

Ef 2,13-18: ”Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således stifte fred og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i én ånd adgang til Faderen.”

 

Tilmelding via mail info@watchman.dk

eller tlf 81 40 96 63  

eller denne formular (TRYK HER) 

 

Foreløbigt program

Fredag den 12 januar

Velkomst og en kop kaffe fra kl. 15:00. 

Kl. 18:00        Aftensmad.

Kl. 19:30        Aftensmøde med bøn, lovsang og Åndens ledelse.

 

Lørdag den 13 januar

Kl. 08-08:45  Morgenmad.

Kl. 09-09:45  Bøn med tungetale og tid til at dele.

Kl. 10:00       Samling med lovsang, bøn og Åndens ledelse.

Kl. 12:00       Frokost.
    
Kl. 12:30       Gadeevangelisation ved Birgitte Nissen og dem, der vil med.
    
Kl. 15:00       Eftermiddagskaffe.
    
Kl. 15:30       Eftermiddagsmøde med bøn, lovsang og Åndens ledelse. 

Kl. 18:00       Aftensmad. 
    
Kl. 19:30       Aftensmøde med bøn, lovsang og Åndens ledelse.

    
Søndag den 14 januar

Kl. 08-08:45  Morgenmad. 

Kl. 09-09:45  Bøn med tungetale og tid til at dele.

Kl. 10:00        Samling med lovsang, bøn og Åndens ledelse. Plus nadver.
                 
Kl. 12:00       Frokost.