Bøn og delvis faste stævne 16-18 juni

Tema for dette stævne er GUDS VREDE. Det er IKKE et emne, som særlig mange kristne taler om, men det er et fremtrædende tema i hele Bibelen og det er også et væsentligt element i Bibelens undervisning om de sidste tider. 

Tilmelding via mail info@watchman.dk

eller tlf 81 40 96 63  

eller denne formular (TRYK HER) 

 

Program

Temaet for dette stævne: GUDS VREDE

Her er den korte forhistorie til, at vi har valgt at tage dette emne op ved et stævne:
Vores formand, Peter Tinggaard, talte om “Hvad tænker Gud om Danmark?” ved et Bedehus Danmark arrangement på store Bededag i København. Han satte spørgsmål tegn ved, om Danmark virkelig er en kristen nation, og demonstrerede, at vi IKKE har noget at rose os selv for overfor Gud som danskere. Tvært imod! Det, vi fortjener at få, er Guds vrede, og Bibelens eneste vej til at undgå straffen og i stedet få noget andet er at vi ydmyger os (jf. 2 Kor 7,14). 

Ved den efterfølgende bønnetid oplevede Peter noget, som rystede ham. Det var som om et slør af falsk tryghed og falsk sikkerhed blev fjernet fra hans øjne, således at han så mange af Bibelens advarsler i et nyt lys: DANMARK FORTJENER AT BLIVE RAMT AF STRAF. For vi har gjort mange af de ting, som Bibelen advarer os imod. Indtil dette øjeblik havde han som dansker i praksis følt sig sikker på, at vi er beskyttet og at landet ikke vil blive ramt af krig, terror, naturkatastrofer mv. Men de ting, som vi har gjort som nation, har placeret os et sted, hvor vi fortjener Guds dom, og hvis vi som forbedere vil ændre landets situation, må vi starte med at anerkende dette. 

Meget mere om dette ved selve stævnet … 

Her er nogle vers, som omtaler dette: 

2 Krøn 7,14 + 19-21:“[Hvis] mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. … Men hvis I vender jer fra mig og svigter mine love og mine befalinger, som jeg har lagt frem for jer, og går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem,  så vil jeg rykke jer op af min jord, som jeg har givet jer, og jeg vil forkaste dette hus, som jeg har helliget til mit navn, og gøre det til spot og spe blandt alle folk.  Dette hus, som var ophøjet, skal lægges i ruiner, og alle, der kommer forbi, skal gyse. Og spørger de: Hvorfor har Herren handlet sådan mod dette land og dette hus?”

 

2 Mos 32,9-11: “Og Herren sagde til Moses: »Nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk;  lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede! Men dig vil jeg gøre til et stort folk.«  Moses ville formilde Herren sin Gud og sagde: »Herre, hvorfor skal din vrede flamme op mod dit folk, som du førte ud af Egypten med stor kraft og stærk hånd? … “

 

Rom 2,5-6:“Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares.  Han vil gengælde enhver efter hans gerninger.”

 

Joh 3,36: “Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.«

 

Kol 3,5-6: “Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse.  Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn.”

 

Åb 6,15-17: “Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: »Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?«”

 

Fredag den 16 juni

Velkomst og en kop kaffe fra kl. 15:00. 

Kl. 18:00        Aftensmad.

Kl. 19:30        Aftensmøde med Peter Tinggaard: “Guds vrede i det Gamle Testamente.”            

Lørdag den 17 juni

Kl. 08-08:45  Morgenmad.

Kl. 09-09:45  Bøn med tungetale og tid til at dele.

Kl. 10:00       Formiddagsmøde med bøn, lovsang og med tid til at blive ledt af Helligånden. 

Kl. 12:00       Frokost.

Kl. 12:30       Gadeevangelisation ved Birgitte Nissen og dem der vil med.

Kl. 15:00       Eftermiddagskaffe.

Kl. 15:30       Eftermiddagsmøde med bøn, lovsang og med tid til at blive ledt af Helligånden. 

Kl. 18:00       Aftensmad. 

Kl. 19:30       Aftensmøde med bøn, lovsang og med tid til at blive ledt af Helligånden. 


Søndag den 18 juni

Kl. 08-08:45  Morgenmad. 

Kl. 09-09:45  Bøn med tungetale og tid til at dele.

Kl. 10:00       Formiddagsmøde med nadver – undervisning ved Anne Manning-Pedersen: “Guds vrede i det Nye Testamente.”
                 
Kl. 12:00       Frokost.